Facebook en contact:  

-->
   

Kerstboodschap 2018 van Pastor Thomas

Vanuit India wil ik, Pastor Thomas u hartelijk groeten en u een fijne kersttijd toewensen. 

Op dit moment ben ik pastoor van een parochie en tevens vice overste van onze congregatie. U heeft gehoord van de overstromingen in de deelstaat Kerala in augustus. Het regende vijf dagen aan een stuk door, bruggen en dammen hebben het begeven. Het waterniveau werd zo hoog en het kwam zo snel en vele mensen werden geisoleerd. 

Mensen probeerden weg te komen in kleine boten maar velen konden het niet redden vanwege de krachtige stroming. Velen probeerden naar hogere plaatsen te gaan maar dat lukte niet altijd. Vissers kwamen met grote boten en probeerden mensen te redden. Ook kwamen militairen met moderne boten en helicopters naar verschillende plaatsen om mensen te redden. Meer dan een miljoen mensen werden naar opvangkampen gebracht. Helaas zijn er ook vele dodelijke slachtoffers te betreuren. 

De vernietiging was zo immens. Huizen werden verwoest of zwaar beschadigd. Landverschuivingen op de bergen, wegen totaal weggevaagd. Er is geen schoon water, geen eten te koop, geen benzine. Mensen vonden het moeilijk om zo het leven door te zetten. 

Mensen die naar opvangkampen zijn gegaan kregen eten en drinken. Vele mensen hadden helemaal niets meer. 

Na 15 dagen konden de mensen terug naar hun huizen of war er nog van over was. Veel mensen hebben geen huis meer en moeten opnieuw een huis bouwen. Er is geen geld om voedsel te kopen en om materialen te kopen om de huizen weer op te bouwen. De regering kwam gelukkig met geld om huizen te bouwen of te repareren. 

Wat hebben veel voedsel pakketten en kleding gegeven aan de mensen. Gelukkig waren er ook mensen die hun huis terug vonden maar er was niets meer in het huis. Ook deze mensen hebben wij materialen gegeven voor reparaties van hun huis en rijst, schoon water, pannen etc. 

Momenteel delen wij wateringszuivering machines uit voor families waar schoon water niet te krijgen is. 

Door de watersnoodramp is er ook veel kleding en lesmateriaal van de scholen verloren gegaan. Wij hebben de kinderen en studenten kleding en lesmateriaal gegeven zodat ze weer verder kunnen op school. 

Ik heb geld gekregen van het Thomas Fonds om een aantal slachtoffers te helpen. Dat geld is door acties in Nederland bijeen gebracht. Door een bericht in de Stentor, acties op Dalfsen Net, acties van het Thomas Fonds zelf.

Ik ben dankbaar dat vele mensen geld hebben gegeven om de slachtoffers te helpen. Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Op Kerst herinneren we God die met ons zijn leven gedeeld heeft in Jezus. Jezus heeft ons geleerd om ons leven te delen om goddelijk te worden. Delen is dus deelnemen in het goddelijk leven.

Ik wens u allen een gezegend en zalig kerstfeest. Moge de heer ons bewaren in Zijn vrede en geluk.

Pastor Thomas

 

 

   
© ALLROUNDER