Facebook en contact:  

-->
   

Brief pastor Thomas juli 2021

Beste parochianen van Emmanuel parochie,

Groeten vanuit India. Het is een hel moeilijke tijd voor alle mensen in de wereld vanwege de Corona Pandemie.

Ik las in krant dat de situatie in Nederland veel beter is geworden.
Ik hoop dat het nog beter gaat worden en het normale leven zo spoedig mogelijk terug zal komen.

De tweede golf van de coronapandemie is in India heel erg geweest. Vele mensen overal in India werden getroffen door het coronavirus. Rond

1 miljoen mensen werden ziek tot nu toe in India. Tot een maand geleden gingen er dagelijks ongeveer 5000 mensen aan dood. Nu sterven er nog ongeveer 1000 mensen per dag.

In de provincie Kerala waar ik woon en werk, zijn ook vele  mensen ziek geworden in de tweede golf. Gelukkig is het aantal doden veel minder vergeleken met de andere provincies in India .

Ik schrijf deze brief om u te laten weten dat het geld dat ik krijg van het Pastor Thomas Fonds, wordt besteed voor het onderwijs van arme kinderen op verschillende manieren.

Omdat op dit moment de kinderen niet naar school kunnen gaan, volgen ze de schoollessen online. Maar dat kost veel geld.
Vele ouders hebben geen smartphone om de kinderen online lessen te laten volgen en ook geen geld om internet data te kopen.

Daarom  proberen we arme kinderen te helpen vanuit onze fonds door smartphones te  kopen. Daarvoor geven we € 100 per kind uit en betalen we voor 1 jaar internet data.

Een aantal kinderen hebben wel een smartphone maar geen geld om internet data te kopen. Voor deze kinderen betalen we voor 1 jaar internet data.
 
Ik probeer op deze manier arme kinderen tijdens deze moeilijke periode bij te staan, zodat ze zorgeloos via internet kunnen blijven studeren.

Ik dank alle gulle mensen die een bijdrage hebben geschonken aan het

Pastor Thomas Fonds.
Nogmaals hartelijk dank aan allen.

Ik wens u allen het allerbeste en Gods zegen.
Pastor Thomas.

Mocht u dit project willen steunen dan kan dat op bankrekening nummer;
NL13 RABO 0138 6412 42  t.n.v. Pastor Thomas Fonds.
Namens het bestuur, Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Dankwoord

Namens het Pastor Thomas Fonds willen wij u hartelijk danken voor uw bijdrage aan de kerstactie. Door de verkoop van Kerstbomen, erwtensoep, rookworsten en balkenbrij , mochten wij het prachtige bedrag van € 1540,- overmaken op de rekening van het Thomas Fonds. Ook mochten wij rechtstreeks op het bankrekeningnummer en aantal bedragen ontvangen.
Hiervoor allen onze hartelijke dank.
Zoals Pastor Thomas aangaf in het vorige Dorpsblad , heeft hij een aantal gezinnen geld kunnen geven voor voedsel.
Door de kerstactie en de giften die wij in contanten en via de bankrekening mochten ontvangen , kan hij hier gelukkig mee door gaan.
Zo hopen wij daar een steentje te kunnen bijdragen voor onze medemensen.
Namen het bestuur van het Pastor Thomas Fonds en Pastor Thomas  nogmaals hartelijk dank.
Tevens willen wij u allen een voorspoedig en vooral gezond 2021 wensen.
Bestuur Pastor Thomas Fonds
Pastor Thomas

Sproeifeest

Zaterdag 29 juni 2019 vindt in Hoohorst tijdens het sproeifeest de jaarmarkt plaats. De locatie is zoals andere jaren weer het feestterrein. De markt begint op 09.00 uur en duurt tot 12.00 uur. Dit jaar kunt u op het terras genieten van een geweldig optreden van het mannenkoor Germania uit Heeten. 

Het Pastor Thomasfonds is net als voorgaande jaren ook op de markt te vinden met de verkoop van koffie en thee met cake of krentenstoete. Maar een broodje beenham of een lekkere hamburger is ook mogelijk. Samen kunnen we er een mooi feestje van maken. De opbrengst van de verkoop komt geheel ten goede aan de kansarme kinderen in India die door het Pator Thomasfonds worden gesteund.

fjwwbnl public q u j temp vvomzztbezqwkgoclphi xfi74i Podiumheeten

Vastenactie RK Kerk Sint Vitus Dedemsvaart

De vastenactie van de RK Kerk Sint Vitus ondersteunt dit jaar opnieuw het Pastor Thomasfonds in India.

Vanwege de overstromingen in India is er het afgelopen jaar veel materiaal verloren gegaan en zijn eerdere plannen nog niet gerealiseerd. 

Voor deze vastenactie heeft pastor Thomas ons daarom gevraagd mee te willen sparen voor herstel van de vernielde spullen, maar ook nog steeds voor de twee nieuwe toiletgebouwen voor de school van 400 leerlingen. De leeftijd van deze leerlingen is van 8 tot 17 jaar. De school heeft nu 2 toiletten, één voor de jongens en één voor de meisjes. Uitreraard is dit voor een goede hygiëne veel te weinig.
Voor de realisatie van 2 moderne toiletgebouwen is € 3.000,00 nodig. 

Parochieanen van de Sint Vituskerk kunnen gebruik maken van de zakjes voor de vastenactie en deze kunt u deponeren in de melkbus achter in de kerk.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL13RABO0138641242 t.n.v Pastor Thomasfonds ovv Vastenactie 2019.

IMG 3025

 

Opbrengst kerstacties 2018

Al jaren zorgen een aantal leden van SV Dalfsen Kerstbomenwerkgroep er voor dat het Pastor Thomas Fonds tegen kostprijs wordt voorzien van een aantal geweldig mooie kerstbomen. 

Dalfsennet is altijd druk bezig om van de kerstbomenactie maar ook om van de erwtensoep- en worstenactie een succes te maken.

Kerstbomenwerkgroep en DalfsenNet heel veel dank hiervoor !

De verkoop van kerstbomen, erwtensoep en worst is dan ook succesvol verlopen. Samen met een aantal giften hebben wij weer een bedrag van € 1.318,20 kunnen overmaken. 

Met dit bedrag kan het pastor Thomasfonds weer een aantal gezinnen voorzien van huishoudelijke spullen en van waterzuiveringsapparaten die hard nodig zijn na de watersnoodramp.

Alle gulle gevers worden zeer hartelijk bedankt en wij hopenen ook volgend jaar weer op u te kunnen rekenen. 

 

Installatieviering pastoor Munninkhof

Tijdens de prachtige installatieviering van pastoor André Munninkhof in de Emmanuelparochie heeft de pastoor een oproep gedaan om de slchtoffers van de watersnoodramp in India met de deurcollecte goed te gedenken. Tevens heeft Pastor Thomas een brief geschreven die in alle kerken is voorgelezen. Het pastor Thomas Fonds mocht een bedrag van € 485,75 on ontvangst nemen. 

Lees hier de brief van Pastor Thomas

 Door de aandacht die door verschillende media zoals De stentor en Dalfsen Net aan de watersnoodramp is besteed, maar ook onze eigen media zoals de website en onze Facebook pagina, zijn er extra giften ontvangen tot een totaal van € 6.230,00.

Met deze bedragen kan het Pastor Thomas Fonds weer een flink aantal gezinnen een steun in de rug geven zodat ze weer wat licht zien aan de horizon.

U kunt nog steeds steunen door een bedrag over te maken naar NL13RABO0138641242 ovv watersnoodramp. 

Alle gevers worden heel hartelijk bedankt voor de bijdrage

foto5 

Door de hevige regens in augustus zijn in de deelstaat Kerala in Zuid India veel dammen doorgebroken waardoor de hele deelstaat Kerala is overstroomd. Twee miljoenen mensen moesten hun huis verlaten en er zijn ruim 500 doden te betreuren.Nu de regens zijn gestopt en de Indiase zon weer volop schijnt wordt de balans opgemaakt. Veel mensen hebben  alles verloren omdat hun huizen zijn weggespoeld of op instorten staan waardoor ze onbewoonbaar zijn geworden. Alles zit onder een dikke laag modder en alles is ernstig beschadigd. Huizen moeten worden gerepareerd en scholen weer bruikbaar worden gemaakt zodat het gewone leven weer zijn gang kan krijgen. Dit zal nog maanden gaan duren en veel geld gaan kosten. Door landverschuivingen zijn velen hun land en daarmee hun inkomstenbron kwijtraakt. Wegen en bruggen moeten weer aangelegd  worden om de getroffen gebieden goed te kunnen bereiken. De regering van India doet wat het kan maar ook van buiten India worden de getroffen mensen gesteund. Pastor Thomas zorgt er voor dat kinderen weer nieuwe schoolboeken krijgen zodat ze naar school kunnen. De ouders van deze kinderen worden financieel ondersteund met de reparatie van huizen en het aanschaffen van medicijnen, kleding en andere zaken die ze nodig hebben.Pastor Thomas heeft een persoonlijke brief gestuurd over de situatie in Kerala. 

 

Brief Pastor Thomas september 2018

De Stentor besteedt ook aandacht aan het Pastor Thomas Schoolfonds.

Stentor Pastor Thomas Fonds

 

 

 

Nieuws in de Stentor

In de Stentor van 21 augustus staat een interview met Pastor Thomas.

Interview met Pastor Thomas

 

Laatste nieuws van pastor Thomas over de overstromingen

De hulp in Kerala begint op gang te komen. De centrale overheid van India heeft vers drinkwater gestuurd en dropt voedselpakketten. Er zijn 1 miljoen mensen op de vlucht voor het water en het aantal doden bedraagt meer dan 350.  Op sommige plekken begint het water iets te zakken en wordt goed zichtbaar wat voor een schade het water heeft aangericht. Mensen die zijn getroffen door de watersnood hebben letterlijk alles verloren. Op scholen zijn de leermiddelen vernietigd en de gebouwen ernstig beschadigd.Pastor Thomas ondersteunt lokaal zo veel mogelijk mensen om de eerste nood te ledigen. Doordat de centrale overheid voedsel heeft gedropt is dat probleem gelukkig grotendeels opgelost. Er is nu een tekort aan alle mogelijke middelen zoals bouwmaterialen, schoonmaakmiddelen, vervoersmiddelen, gereedschappen etc etc. Het pastor Thomas Fonds heeft uit de financiele reserve een eerste bedrag aan Pastor Thomas overgemaakt om zo veel mogelijk mensen te kunnen ondersteunen. Uw hulp is dringend gewenst en wij doen een beroep op u een bedrag over te maken op:

NL13RABO 0138641242

t.n.v. St. Pastor Thomas Schoolfonds ovv watersnood

 

Tientallen doden door overstromingen

De deelstaat Kerala waar het Pastor Tomas Fonds actief is, is getroffen door overstromingen en er zijn tientallen doden. Het aantal doden loopt dagelijks nog verder op. 

doden door overstromingen

aantal doden door overstrmingen loopt op

opnieuw hevige regenval en overstromingen

Pastor Thomas bericht ons dat zijn huis en kerk hoger liggen en (nog) niet door de overstroming is getroffen. Veel lager liggende huizen en dorpen zijn wel overstroomd omdat het water in de omgeving ruim 6 meter is gestegen. Veel mensen hebben alles verloren en hebben op dit moment niets te eten. 

Pastor thomas is begonnen met het uitdelen van voedselpakketten. 

Wij willen hem vanuit Nederland steunen met extra geld om een helpende hand te bieden aan de mensen die door de watersnood zijn getroffen. 

 

Wilt u de mensen daar ter plaatse te helpen?
Doe dan een bijdrage onder vermelding van "voedselpakket". 

NL13RABO 0138641242

t.n.v. St. Pastor Thomas Schoolfonds

 

Onderstaande foto's zijn door Pastor Thomas gestuurd en geven een indruk van de plaatselijke toestand.

Vervanging sanitair en keuken 

Pastor Thomas heeft bij het Pastor Thomas Fonds een voorstel ingediend om de keuken en de toiletten te vervangen in een school. De toiletten voldoen niet meer aan de hygiënische eisen (hoewel dat in India een relatief begrip is). De keuken is door een lekkage aan het dak na een hevige regenbuis zodanig beschadigd dat deze vervangen moet worden.

IMG 3025

Sproeifeest Hoonhorst 30 juni 2018

Op 30 juni 2018 was het Pastor Thomas Schoolfonds vertegenwoordigd op het jaarlijkse sproeifeest in Hoonhorst.

Om 10.00 uur mochten wij De Stroatkjals uit Luttenberg welkom heten op het terras  naast de tent op het Sproeifeestterrein. Terwijl De Stroatkjals een geweldig stuk muziek ten gehore brachten kon het publiek een kopje koffie of thee gebruiken met daarbij een plak krentenbrood of een plak cake.

Verder op de morgen kon men zich ook tegoed doen aan een broodje hamburger of broodje beenham. Het was een geweldige mooie muzikale morgen en de opbrengt  van deze morgen voor het Pastor Thomas Fonds is geworden € 570,20 !

Met dit bedrag kan het Pastor Thomas Fonds weer een aantal kinderen uit India naar school laten gaan.  

 

 
   
© ALLROUNDER