Facebook en contact:  

-->
   

Opbrengst kerstactie St. Vitus Dedemsvaart

De opbrengst van de vastenactie 2020 in de St. Vitusparochie in Dedemsvaart bedroeg maar liefst € 600,00. Dit bedrag is is binnengekomen door giften in de bus achter in de kerk en giften die via bankoverschrijving zijn binnen gekomen.

Met dit mooie bedrag kan pastor Thomas weer extra mooie dingen doen voor de kansarme kinderen in India.

Iedereen die heeft gedoneerd wordt hartelijk bedankt. 

Kerstactie 2019

Evenals voorgaande jaren hebben wij afgelopen december weer de traditionele verkoop van Kerstbomen gehad. De leden van SV Dalfsen Kerstbomenwerkgroep hebben er voor gezorgd dat we weer geweldige mooie kerstbomen konden verkopen. Hartelijk dankt voor jullie hulp.

Dalfsennet , ook dank voor jullie geweldige promotie van de kerstbomenactie, erwtensoep en worstenactie.
Ook mede door jullie is het weer succesvol verlopen. Samen met een aantal giften hebben wij weer een prachtig bedrag over kunnen maken van € 1.249,70 . Met dit bedrag kan pastor Thomas weer zorgen dat er een aantal kinderen naar school kunnen gaan.

Namens het Pastor Thomas Fonds hartelijk dank voor uw bijdrage. We hopen dit jaar weer op uw steun te mogen rekenen.

 

sint vitus

Bericht van de Sint Vitus Parochie in Dedemsvaart.

Het begint al haast een traditie te worden, maar daar zijn wij Roomsen goed in. De locatie Sint Vitus ondersteunt dit jaar wederom het Pastor Thomasfonds in India.

Het klimaat verandert, ook in India. Dus wederom zijn delen van het land geteisterd door overstromingen. Heel veel van het geld gaat dan op aan noodhulp, zoals mensen voorzien van schoon drinkwater. Hiervoor zijn tientallen waterzuiverings- apparaten uitgedeeld. Deze apparaten kunnen eenvoudig op de kraan worden aangebracht, simpel en doeltreffend.

Wat doet het Pastor Thomasfonds eigenlijk?


Het blijkt dat veel kinderen in India niet naar school gaan. De reden hiervan is dat zij vaak de kosten voor een schooluniform of voor leermiddelen niet kunnen betalen. In India moeten ouders van die kinderen dit soort kosten zelf betalen. Het Pastor Thomas Fonds helpt die kinderen, waarvan de ouders deze schoolkosten niet kunnen betalen. In het Nieuwjaarnummer van het Sint Vitus Nieuws heeft pastoor Thomas zijn dank naar u uitgesproken.

Ja pastor Thomas is inmiddels pastoor Thomas geworden, Hij heeft namelijk een eigen parochie gekregen. Maar hij mist Nederland nog steeds, denkt aan de 4 seizoenen en met name aan de winter met zijn sneeuw en kou, en lekkere eten (stamppot, hutspot), het fietsen door het mooie landschap met de vele koeien en bovenal al die aardige mensen. Maar ik denk dat ook menigeen van onze parochie die vriendelijke, aardige pastor Thomas mist. Gelukkig komt hij af en toe naar Nederland.

Dus wij sparen dit jaar allemaal weer mee voor onze “eigen” pastoor Thomas.
U kunt hiervoor gebruik maken van de zakjes voor de Vastenactie en uw bijdrage deponeren in de melkbus achter in de kerk, of uw bijdrage storten op NL13 RABO 0138641242 ten name van Pastor Thomas Fonds
onder vermelding van Vastenactie 2020

Laten we er met elkaar voor zorgen dat 2020 ook een goed jaar wordt voor Pastoor Thomas en de kinderen.

Vast hartelijk dank.

 

 Rabo ClubSupport 2019

In 2019 mochten wij van de Rabobank het prachtige bedrag van € 1.641,81 ontvangen. 

Wij bedanken iedereen die op ons heeft gestemd.

bafcd82c 9383 4f14 916f 75032373b125

   
© ALLROUNDER